Tanévkezdési támogatások 2016/17

Tanévkezdési támogatások a 2016/17-es tanévben

 

 

iskolakezdési támogatások

Olvasd el , hogy az iskolakezdést kinek- hogyan-mennyivel támogathatja a munkáltató, az állam és az önkormányzat.

 

 

Ingyenes tankönyvellátás

– az állam 2013/14-es tanév óta felmenő rendszerben térítésmentesen biztosítja a tankönyveket, munkafüzeteket az első négy évfolyam minden diákja számára.

Ötödik osztálytól rászorultsági alapon igényelhető.

Támogatásra jogosultak:

tartósan beteg (elsőfokú szakorvosi igazolás szükséges)

–  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

–  pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)

–  három vagy többgyermekes családban él,

–  nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

–  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló.

Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni (általában március 31-ig). Ha a bejelentés későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.

 

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény

Azok akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek:

- kérhetnek tanévkezdési támogatást az önkormányzattól (ez rászoruló óvodások, bölcsődések részére is kérhető!)

– szeptember elején postai úton egyszeri, gyermekenként 5800 HUF támogatást kapnak

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

– természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)

az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg. A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,

–  akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át  ha

–  a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

–  a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

–  a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy

– a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

 

Étkezési térítési díjkedvezmény

 

–  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

–  fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-ra

–  a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra

–  három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%a

A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejeztéig jár.

 

Iskolakezdési támogatás (munkáltató által adható)

A támogatást a tanév első napját megelőző 60. naptól év végéig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának vagy társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának. A támogatás kizárólag utalvány formájában nyújtható, mely tankönyvre, taneszközre, ruházatra költhető. A támogatás gyermekenként a mindenkori minimálbér 30 százaléka a közoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermekek tekintetében.

 

Újdonság, hogy a nyár utolsó napjaiban, jogszabályi megerősítéssel (bank számlára utalás: 2016. aug.26, postai kifizetésre utalás: aug. 24. ) minden család megkapja a szeptemberben esedékes családi pótlékot, gyetet, gyest.

 

A helyi Önkormányzatok -a fentieken kívül- eltérő mértékben, helyi szabályzatnak megfelelően támogatják a családokat. Pontos információért forduljatok az alábbi Irodákhoz:

Budakeszi: http://varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/ugyintezes/gyamhatosag

Budaörs: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=28918

http://www.budaorsinaplo.hu/varoshaza/20160801/iskolakezdeshez-tamogatasok

Törökbálint: http://www.torokbalint.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=43

 

Forrás: www.csaladitudakozo.kormany.hu
  https://cst.onyf.hu/